Jag kommer ihåg när jag var 18. Då var jag ganska mycket stökigare än vad jag är nu. Min nu 18-åriga lillasyster är på besök för att kolla ‘the boss’. Jag kan tydligt se tendenser till samma stökighet hos henne som hör mig