Charlie har ordet ”regnar” bland de fösta orden. Han har också lärt sig ”kallt” och följer oftast upp det med ”brrr”