http://www.youtube.com/get_player
Jag tycker den har gått lite långt